Fotografija

360 in 3D fotografija

Veliko spletnih trgovin zanemarja pravilne tehnike prikazovanja produktov. Lastnosti vizualne predstavitve produktov v spletni trgovini, ki so za kupca najpomembnejše

Produktna fotografija

Fotografija ima izredno pomembno funkcijo v tržnem svetu. Vidnost in prepoznavnost vašega proizvoda, sta temelja za zaupanje kupca v vaše izdelke.

Orbitvu

Orbitvu tehnologija je vodilna v svetu na področju avtomatizirane 2D , 3D in 360 ° produktne fotografije in njene uporabe v poslovnih procesih in učinkovitem trženju izdelkov.